Pilar Neira, concelleira do Grupo Municipal Socialista da Laracha, solicita a creación dun grupo de traballo para a recuperación do sector deportivo

A/A ALCALDE-PRESIDENTE DA CORPORACIÓN DA LARACHA

Asunto: Solicitude de creación dun grupo de traballo para a recuperación do sector deportivo ante a situación creada pola crise do COVID-19.

Pilar Neira Martínez, concelleira do Grupo Municipal Socialista da Laracha, e en nome de todos os seus integrantes e todo o PSdeG-PSOE da Laracha, ante o alcalde da Laracha, e como mellor proceda comparece e EXPÓN:

O COVID-19 está a ter un impacto dramático na comunidade deportiva, (clubs, persoas traballadoras, persoas afeccionadas e persoas que practican deporte) con ligas e competicións profesionais e amateurs canceladas, recolocadas e pospostas.

Promover e fomentar a práctica do deporte entre os/as veciños/as eleva o benestar e a calidade de vida dos mesmos debido aos efectos que achega, e non podemos tampouco, esquecer o papel que xogan as entidades deportivas como axentes da saúde pública.

Suspendidas as competicións, ao sector deportivo custaralle volver á normalidade.

A incerteza atrapa ao ámbito deportivo, hai inquietude ao redor do que poida ocorrer o próximo mes de setembro, porque as consecuencias do coronavirus presaxian un futuro incerto no ámbito do deporte.

O tecido deportivo, desde o club máis pequeno, que participa en competicións de carácter afeccionado, ao que o fai como profesional, ten confinadas as súas fontes de ingresos.

O deporte quedou sen actividade, sen gañadores sen récords e sen espectáculo, non o deixemos tamén sen diñeiro.

Por todo o anterior exposto SOLICITA:

  1. Que, de forma inmediata, se aborde conxuntamente Concello e representantes do tecido deportivo da Laracha o fin do confinamento e o xeito de levalo a cabo sexa de forma responsable e progresiva a desescalada do deporte no concello, buscando fórmulas para ir adaptando á maior brevidade posible a actividade deportiva de nenos e nenas, persoas maiores, homes, mulleres, … á situación
  2. Crear un grupo de traballo, no cal estaría integrado a concelleira de Deportes, un representante de cada formación política, un representante das entidades, asociacións, … para:
  • Intercambiar iniciativas cos responsables de xestionar e promover o
  • Identificar a situación actual e as necesidades do
  • Abordar estratexias para recuperar a capacidade operativa do ámbito da actividade física e do deporte da
  • Deseñar plans de futuro a corto, medio e longo prazo para os diferentes sectores
  • Dende a propia Concellería de Deportes desenrolar diferentes iniciativas para fomentar o hábito deportivo, manter a saúde e que todos/as os/as laracheses fagan exercicio físico.
  1. Evitar que a Concellería de Deportes, se vexa afectada por un recorte do seu orzamento para poder garantir a actividade deportiva (coas axudas a clubs, deportistas e persoas traballadoras) que constitúen a parte máis débil do sistema deportivo. Asegurar os salarios e as axudas comprometidas ao persoal contratado e aos clubs
  2. Coordinar coa Secretaría Xeral para o Deporte e a Deputación Provincial da Coruña un plan especial de axuda pública ao deporte larachés nas súas diversas e diferentes realidades, para que non quede ningún fóra.

A Laracha, 27 de abril de 2020

Asdo.: Pilar Neira Martínez

Concelleira do Grupo Municipal Socialista da Laracha

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO EXCMO. CONCELLO DA LARACHA

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.