Marín. «Máis seriedade ao BNG e que non falte á verdade sobre o Plan de Axuste e a sentenza de Urbaser»

O Pleno da Corporación celebrado onte aprobou a adhesión do Concello ao Fondo de Financiación de Entidades Locais, unha solicitude que leva implícita a necesidade de realizar un Plan de Axuste, que tamén foi aprobado onte.

A solicitude para adherirse ao Plan plantexouse por parte do Goberno local, como xa se explicou en anteriores notas e como foi exposto en diversas comisións informativas aos grupos da oposición, para asumir o pago a Urbaser, a antiga empresa concesionaria do servizo de recollida do lixo, das revisións dos prezos do contrato, unha cantidade que estaba a ser derimida por parte dos servizos xurídicos e que agora foi sentenciada de xeito firme.

Esta aprobación saíu adiante cos votos favorables do PP e do PSOE. Pola súa parte, o BNG votou en contra, unha postura que sorprende ao Goberno local, xa que falamos dun expediente que ten a súa orixe hai 15 anos.

Desde o Goberno local non teñen claro se a petición de dimisión do concelleiro Manuel Santos e a depuración doutras responsabilidades políticas por parte do BNG é una cuestión de “ignorancia ou de deixadez” e pídenlle ao BNG que decida se quere ser “unha formación política responsable ou non”.

As argumentacións do Bloque Nacionalista Galego faltan á verdade e deixan entrever unha escasa análise dos feitos relativos a este procedemento xudicial, que se irán aclarando nos seguintes puntos:

1.- O BNG acusa ao Goberno local de mala xestión. Mais, o actual Goberno local apenas leva xestionado os últimos 5 anos desta problemática contractual. Os 10 anos anteriores era o propio BNG o responsable da área de Goberno que xestionaba as negociacións coa empresa Urbaser. Salientar que foi a formación nacionalista a que privatizou este servizo na vila no ano 2001.

2.- De feito, a este equipo de Goberno, cando entrou a gobernar no 2011, xa lle tocou pagar á empresa as actualizacións relativas aos exercicios que van do 2004 ao 2007, nos que gobernaba o BNG nesta área.

3.- O BNG afirma que desde que o actual Goberno local asumiu as negociacións con Urbaser a empresa saíu beneficiada. Unha afirmación falsa, xa que no 2015 o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia aceptou un recurso presentado polo Concello, que xunto con outros argumentos esgrimidos polos equipos técnicos municipais levaron a continuar co procedemento xudicial.

4.- O Goberno local non entende tampouco a que se refire o BNG cando fala de pésima xestión. Os números están claros. Aínda que nesta última sentencia obrígase ao Concello a pagar estas actualizacións a Urbaser, conseguiuse en favor do Concello reducir o que pedía a empresa en medio millón de euros.

5.- A responsabilidade que o BNG quere depositar unicamente neste equipo de Goberno non se pode soster, xa non só polos argumentos expostos até o momento. Hai que engadir que no 2017 foi celebrada unha Xunta de Portavoces, con representantes naquel momento dos partidos políticos da Corporación (PP, PSOE, BNG e Marea Marín), na que todas as formacións, cos informes técnicos municipais dispoñibles, decidiron continuar coa reclamación á empresa destes custos. Foi unha decisión unánime, que agora parece non querer asumir o BNG.

6.- Por deixar tamén as datas aclaradas, o BNG manifesta que as negociacións con Urbaser deste Goberno local extendéronse até 2019. Dato falso, xa que o contrato con Urbaser rematou en abril de 2017.

7.- Acusa o BNG a este Goberno local de non ter previsión de aforro de cara a pagar esta multa. Outra afirmación falsa, xa que o Goberno local conta cun remanente, xerado durante estes últimos mandatos baixo a súa xestión, que podería utilizarse para subsanar a débeda. Así a todo, e coa intención de non incurrir nun desfase de Tesourería, o Concello considera unha vía de financiación moito máis axeitada a adhesión ao Fondo de Financiación ás Entidades Locais, que precisamente recolle o pago de sentenzas firmes como unha das súas posibles aplicacións.

Con todo o exposto, o Goberno local prégalle a BNG que nunha serie de cuestións institucionais coma este teña “o fondo ben aclarado antes de atacar a xestión dun concelleiro. Non se pode ser superficial con estas cuestións”.

A maiores, o Goberno local considera “grave e preocupante” a falta á verdade que se da por parte do BNG con respecto ao plan de axuste. Falsedades que se aclaran, tamén, nos seguintes puntos:

1.- Este Plan de Axuste é o menos lesivo que se podía poñer en marcha, xa que non afecta, tal e como di o BNG, nin á veciñanza nin ao comercio. É terminantemente falso que se vaia subir o IBI a nivel xeral.

2.- A modificación fiscal que contempla o plan de axuste afectará só ás empresas afincadas no recinto portuario ás que, por outro lado, axustaráselles tanto o IBI como o IAE (Imposto de actividades económicas) para equiparar o cobro con Pontevedra, cidade que recada os impostos de determinadas empresas do Porto. Con esta medida, o Goberno local calcula unha recadación de 54.000 euros ao ano.

Por tanto, o Goberno local pídelle ao BNG “responsabilidade” na información e nos datos sobre unha cuestión que non era descoñecida para ningún grupo político da Corporación e que grazas a este equipo de Goberno está a resolverse, reducindo, como se indicou, a débeda en medio millón de euros e procurando a mellor forma de asumir o pago pendente, afectando o mínimo posible ás arcas públicas e á saúde económica do noso Concello.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.