Irregularidades nos proxectos da canteira de Couso en Ponteareas

Ecoloxistas en Acción e Petón do Lobo solicitan o rexeitamento dos proxectos de modificación do Plan de restauración e de actualización da concesión de explotación de recursos da canteira Couso en Ponteareas

Ecoloxistas en Acción e Petón do Lobo denuncian que a empresa promotora non realizou un estudo hidrolóxico nin hidroxeolóxico (por mor da afección a acuíferos, fontes, mananciais…) para avaliar o impactos ambiental. Recalcan que é unha irregularidade moi grave tendo en conta que no propio proxecto se recoñece a presenza de sulfuros na explotación, a existencia de escombreiras co risco de escorrentías e a permeabilidade das balsas de decantación. Segundo o exposto no proxecto de explotación, este afectaría de forma severa ao río Couso, ao Rego da Vida e ao Regueiro.

Ecoloxistas en Acción e Petón do Lobo alertan que a pesar que no propio proxecto de explotación recoñécese a presencia de sulfluros non se prevé método algún para o tratamento das augas das balsas e evitar que a drenaxe áceda de mina non acabe por filtración e escorrentía nos cauces próximos. Compre lembrar que o trióxido de azufre produce a acidificación das augas superficiais e é por tanto nocivo para o ser humano e os ecosistemas naturais.

As organizacións ecoloxistas entenden que procede o rexeitamento da solicitude pretendida en tanto que a promotora non cumpre cos requisitos establecidos na normativa vixente para regularizar a reclasificación que pretende. Así o evidencia a omisión tanto do estudo de impacto ambiental como estudo de factibilidade e proxecto de Aproveitamento e o estudo económico de financiamento e garantías sobre a súa viabilidade, que son requisitos establecidos no R.D. 107/1995, do 27 de xaneiro.

Ademais, advirten que compre subsanar a omisión do Plan de Labores do último ano e o control ou seguimento da extracción durante o devandito período, para apreciar debidamente se a mercantil promotora da reclasificación cumpre o non os requisitos que esixe a normativa vixente.

Ambas organizacións ecoloxistas indican que na documentación que presenta a empresa fálase de actualización do proxecto de explotación, mais non se indica en que aspectos se está a actualizar en relación á explotación anterior, polo que se deduce que non hai tal actualización senón que o que se pretende é regularizar unha reclasificación de recursos que adoecía de vicios de nulidade radical ou nulidade de pleno dereito, ao prescindir no seu día do procedemento legalmente establecido ao efecto para a súa realización. Por tanto, é precisa a realización dunha avaliación ambiental.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.