As mulleres con problemas de saúde mental tamén contan nunha sociedade que as invisibiliza

A propósito do Día da Muller, Saúde Mental FEAFES Galicia reivindica unha maior visibilidade e participación das mulleres con problemas de saúde mental e denuncia a violación dos seus dereitos

As mulleres con problemas de saúde mental son un colectivo frecuentemente invisibilizado e pouco considerado nunha sociedade na que prima a supremacía do home e na que existe unha importante discriminación cara a discapacidade. Por iso, a iniciativa “Elas tamén contan” pretende dar protagonismo a estas mulleres a través dunha serie fotográfica composta por 15 retratos de 5 mulleres.

Este proxecto foi realizado grazas á colaboración de Pedrido Fotografía a través do seu programa Agarimo de Responsabilidade Social Empresarial, o cal favorece o desenvolvemento de accións socialmente comprometidas coa visibilización de colectivos en situación de vulnerabilidade.

As imaxes serán presentadas e difundidas de xeito dixital na páxina web e as redes sociais de Saúde Mental FEAFES Galicia durante a semana do Día da Muller, que se conmemora o 8 de marzo. Realizarase tamén unha exposición virtual das mesmas, a través dunha galería dixital que simula unha sala de exposicións onde poderán verse todas as fotografías. Xunto aos retratos, a campaña inclúe unha serie de testemuños das mulleres nos que expresan as súas inquedanzas e fortalezas, permitindo así coñecelas máis e achegarnos ás súas experiencias de vida.

Mulleres e saúde mental, unha tripla discriminación

As mulleres con problemas de saúde mental experimentan unha tripla discriminación debido á súa condición: o rexeitamento que provoca a discapacidade, o estigma asociado aos problemas de saúde mental e a discriminación derivada de ser muller.

Isto provoca un gran prexuízo social e importantes dificultades no eido laboral, pois as mulleres con problemas de saúde mental son dos colectivos que atopan máis obstáculos para acceder a un posto de traballo. Como consecuencia, carecen de recursos económicos polo que a miúdo son dependentes das súas parellas.

Por outra banda, as mulleres con problemas de saúde mental ven frecuentemente dificultado o exercicio da súa maternidade, baseándose na falsa crenza de que non van ser capaces de ofrecer unha crianza sa ou ter un vínculo maternofilial axeitado. Nos casos máis extremos, o diagnóstico utilízase como argumento para quitarlles a custodia dos seus fillos ou fillas.

Tamén é un feito recoñecido que a violencia de xénero exercida sobre as mulleres con problemas de saúde mental, moitas veces por parte das súas parellas e ex-parellas, é máis frecuente que a que se exerce sobre o resto das mulleres.

Con todo, a pesar de que a saúde mental das mulleres se recoñece como o campo de maior impacto no benestar individual, familiar e social, non existe unha abordaxe de xénero nas políticas de saúde mental. Tamén é escaso o enfoque de xénero nas intervencións sanitarias e sociais dos problemas de saúde mental, así como na avaliación das mesmas.

Un programa para a atención integral a mulleres

O “Programa de Atención Integral a Mulleres con Enfermidade Mental en Situación de Vulnerabilidade”, no cal se engloba a iniciativa “Elas tamén contan”, trata de fomentar a igualdade de oportunidades para reducir a discriminación que sofren as mulleres con problemas de saúde mental. Financiado pola Secretaría Xeral da Igualdade e executado por Saúde Mental FEAFES Galicia, o obxectivo deste programa é dotar ás participantes dunha maior autonomía e independencia que permitan mellorar a súa situación persoal, social e laboral, ofrecendo deste xeito unha atención personalizada e especializada a cada unha delas.

Un comentario

  • Desde Pedrido fotografía fue todo un placer y una experiencia muy gratificante poder colaborar dando visibilidad a este colectivo junto a Feafes Galicia en el proyecto #Elastaméncontan desde nuestro programa de Responsabilidad Social Empresarial Agarimo.
    Dar las gracias a las modelos protagonistas por su predisposición, vitalidad y entusiasmo desde el primer momento, aportando su punto de vista y sus ideas, su creatividad, espontaneidad e inquietudes haciendo muy fácil el desarrollo de las sesiones.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.