Máis Porriño. (Restricciones hostelería y certificado Covid)

Desde Mais Porriño esiximos o Concello do Porriño que se cree unha mesa permanente para asesorar e/ou axudar os locales da hostelería nas suas novas obrigas respecto do consumo no interior dos locais.

Entendemos que é incongruente o sistema elexido pola xunta de querer que os hosteleros fagan as funcións de policía, pero unha vez feita a norma, e tendo que cumplila, entendemos igualmente que o Concello ten que axudar os hosteleros a que a norma sexa cumplida.
Entendemos tamén que a polícia local ten que facer unha labor informativa os cidadáns, e no seu caso sancionadora, pero apelando a responsabilidade individual, e a que os hosteleros non son policías, cando se encontre un cidadán que incumpre a norma conscientemente, este é quen debe ser sancionado, e en ningún caso o local hostelero afectado.
Por todo o anterior, e debido ó excepcional da situación coa actual pandemia, insistimos en esixir esa mesa de axuda a hostelería na que deberan participar a unha representación dos hosteleros, todos os grupos municipais, os sindicatos, e, agradeceríamos unha invitación o noso grupo na eocura de axudar no que nos sexa posivel.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *