UGT e CCOO denuncian a manipulación informativa da CIG na sentencia que anula o dereito do persoal funcionario e laboral fixo a cobrar a carreira profesional

Lamentablemente a irresponsabilidade a CIG, que ven de conseguir unha nova sentenza do TSXG que declara nulo o pago da carreira profesional a todo o persoal funcionario e laboral fixo da Xunta de Galicia, e xa non se pode incorporar o persoal laboral, interino e temporal á carreira profesional extraordinaria, senón que se anula o dereito e o pago a todo o persoal fixo que xa están cobrando, resulta inadmisible que informe como si fose un éxito xuridico-sindical.

Os motivos da CIG para non asinar non foron a exclusión da carreira profesional do persoal funcionario interino e laboral temporal, pois si asinaron no ámbito do SERGAS, é falso que o motivo é o principio básico de igualdade na negociación colectiva, a verdade é que é inxustificable un retroceso o dereito a carreira na Xunta de Galicia.

NEGRO SOBRE BRANCO: pediron e ¡¡¡gañaron¡¡¡ a anulación do Acordo que xerou o dereito a cobrar a carreira extraordinaria e non se estimaron o resto das súas solicitudes, o Tribunal non acepta substituír o dereito anulado por outro e produce efectos a todas as persoas afectadas.

(Literal da Sentenza…) La anulación de una disposición o acto producirá efectos para todas las personas afectadas. Las sentencias firmes que anulen una disposición general tendrán efectos generales desde el día en que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada.

UGT e CCOO denunciamos a manipulación informativa da CIG e afirmamos que os reais efectos son:

o Si afecta ao réxime extraordinario, polo que se paraliza o cobro do primeiro grao e por suposto xa non se pode cobrar o segundo, a pesar de que está orzamentado para 2021.o Non amplía os dereitos do persoal funcionario interino ou temporal.

o Non axuda a reforzar as demandas individuais que procuran a declaración do dereito individual co cobro do sistema extraordinario dende o 1 de xaneiro de 2019, pois de momento queda todo anulado.

  • Non complementa a sentenza anterior da CIG, xa que anula o dereito á carreira profesional e punto.
  • Ha unha cuestión na que si ten razón a CIG, como a sentenza non é firme, a Xunta debe recorrela.

CCOO e UGT esixen que a Xunta recorra a sentenza e continúe pagando a carreira profesional extraordinaria, tal como está acordado no Acordo de concertación social, e aplique xa o Acordo de mellora, aprobado na Comisión de persoal o 23 de xullo de 2019 que estende o dereito ó persoal interino e temporal, extensión que a Xunta non aplicou de xeito irresponsable, a pesares do favor que lle fixo a CIG coa presentación destas “aloucadas demandas”.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.