Revista Fútbol Feminino. Decembro 2021

Carlos Castro

Hai unhas semanas coñecín a Maika. Maika é a nai de María Valcarcel Pazos, coñecida futbolistica- mente como Mery. O seu problema era que a súa filla non podía xogar no equipo no que desexaba, o C.D. Lugo. A razón tiña que ver coa sinatura da súa licenza por tres anos, cando era menor de idade, polo Peluquería Mixta Friol. Tamén, hai unhas se- manas, e sabendo o barullo que se está a crear con isto, o conxunto presidido por Geluco Villar fixo pública a súa primeira, e até agora única, nota de prensa ao respecto. A nota foi un verdadeiro des- propósito. Nela dedúcese que Mery é unha vítima no medio dun desencontro entre o Peluquería Mixta Friol e o Lugo, que procede de xuño do 2019, cando o cadro capitalino e o friolense non chegaron ao acordo de renovación do vínculo que os unira na campaña anterior. Ademais, os contidos do comu- nicado do club, segundo a análise de avogados, po- dería permitir á familia de Mery presentar unha de- nuncia xudicial contra o club. O Peluquería Mixta Friol salientou unha serie de condutas levadas a cabo pola futbolista, como o uso indebido dos cer- tificados federativos que permitían saltarse os fe- ches perimetrais cando o confinamento motivado pola pandemia, ou a ausencia aos treinos. Igual- mente, o club asume o coñecemento da vontade da futbolista de querer deixar o Friol a través dunha chamada telefónica, pero indica que esa vontade debería ser enviada por escrito. O caso xa está nos despachos da Secretaría Xeral para o Deporte, que podería resolver a favor da xogadora, a diferenza da sentencia ditada polo xuíz da RFGF, que foi fa- vorable aos intereses do club.

Como dixo a asembleísta, Laura Raña, estamos diante dun debate incómodo, que resulta desagra- dable, pero ese tamén é o papel das institucións, como a mesma RFGF ou, de no ser quen de proce- der á adaptación das normativas do fútbol ás esi- xencias da sociedade actual, sexa a Secretaría Xeral para o Deporte, o Tribunal de Xustiza Deportiva, ou quen corresponda, porque esta problemática é máis habitual do que a xente pensa, que non ten que ver co xénero, e é algo que coñece perfectamente o ente federativo. A ver se o “reformador” Louzán fai algo interesante neste eido. Ficamos á espera.

099. Revista FF. Decembro 2021

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.