CCOO e UGT denuncian a actitude do Xefe dá Policía Local de Ferrol

A representación sindical de CCOO e UGT, no Concello de Ferrol, queren poñer en coñecemento da opinión publica o xeito de organizar a Policía Local por parte do Xefe do Corpo, escapando das normas establecidas e ao marxe da negociación colectiva e o orde establecido para o persoal do Concello.

O Xefe do corpo da Policía Local está a aplicar criterios en contra dá legalidade vixente e mesmo contrarios aos acordos internos, aplicados dende fai anos. Isto repercute na xestión do persoal, concesión de días libres e demáis dereitos.

A reorganización recentemente levada a cabo polo Xefe de maneira unilateral, ven de causar graves perxuizos económicos para algúns traballadores, polo que o persoal afectado está profundamente enoxado xa que previamente da actuación arbitraria do xefe foi advertido tanto verbalmente coma por escrito da necesidade de usar o porcedemento estabkecido que pasa pola negoación colectiva ao verse afectado as condicións laborais dos/as policías.

O concelleiro Germán Castrillón foi informado xa fai tempo nunha reunión e a súa resposta foi non facer nada e mirar para outro lado polo que o problema persiste e se agraba. Consideramos que este Concelleiro ao avalar cos seus silencios as practicas do Xefe de Policía, non apoia os dereitos básicos do conxunto dos traballadores e tan só preocúpase do órgano de Xefatura. Fai tempo que a representación sindical perdeu a confianza na súa xestión.

Porén estes sindicatos confían na xestión do Alcalde, como máximo responsable dá Policía Local, para reconducir a situación e non seguir a tendencia actual posto que foi informado por escrito e é consciente dá falta de legalidade das actuacións do Xefe de Policía-

De non reconducir a situación de maneira rápida e retornar a o estado de legalidade, se seguirán a denunciar as situacións que se veñan observando e se iniciaran la acción sindical precisa para que a negociación e o dialogo volva a presidir as relacións laborais no Concello de Ferrol.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.