O xulgado conclúe a instrución da operación Cóndor e ordena que a causa se siga contra oito investigados, entre eles o dono de Mombús

Os feitos, segundo o instrutor, poderían ser constitutivos de delitos de falsidade contable, contra a facenda pública e branqueo de capitais

—— O maxistrado asegura que hai indicios de que unha empresa vinculada a Monbús e Interrías, dedicada a realizar circuítos turísticos, levaban unha contabilidade B procedente de pagos en efectivo de viaxeiros que contrataban excursións

——–

O Xulgado de Instrución número 1 de Lugo concluíu a investigación da denominada operación Cóndor e decretou que a causa se siga contra oito persoas e dúas empresas -Transportes a Unión e Viaxes Fisterra (Interrías)- por se os feitos que se lles imputan fosen constitutivos de delitos de falsidade contable, contra a facenda pública e branqueo de capitais.No auto, o maxistrado explica que, tras as dilixencias practicadas, pode considerarse como indiciariamente acreditado que en 2009, a persoa que exercía de administrador de Monbus alcanzou un acordo cos que eran administradores de Viaxes Fisterra (Interrías) -pai e fillo-, segundo o cal esa sociedade, que ademais de vender circuítos turísticos organizados ofrecía excursións complementarias opcionais en destino, contrataría a unha empresa vinculada ao grupo Monbus, Transportes a Unión, como provedor principal desas excursións opcionais.O pacto consistía, segundo consta na resolución, en que Transportes a Unión, a cal sería dirixida polo administrador de Monbus, proporcionaría os autobuses e condutores. Os viaxeiros abonarían os pagos por esas excursións aos guías turísticos que os acompañaban en efectivo, sen recibir billetes ou facturas. O instrutor relata no auto que, unha vez levado a cabo o acordo, Interrías formou “unha caixa en B, absténdose ambas as sociedades e os seus xestores, de forma consciente e deliberada, de declarar parte substancial de tales ingresos ante a Axencia Tributaria, nin polo Imposto de Sociedades nin polo Imposto sobre o Valor Engadido, como era obrigado, así como de incluílos na súa contabilidade”. O maxistrado asegura que hai indicios de que para iso elaboraron, tras poñerse de acordo nos servizos de autobús que habían de ser facturados e cales non (praza a praza), así como sobre as súas contías, “facturas non acordes coa realidade dos servizos prestados”. Ademais, contaron coa intervención dalgúns empregados “na xestión operativa, o rexistro contable e correspondente abono irregular en efectivo”.Ambas as empresas, segundo a resolución, levaban “unha contabilidade que, de forma consciente, non reflectía parte das operacións comerciais, con constancia só dunha parte dos servizos efectivamente prestados e os seus ingresos, omitindo/simulando outros servizos e os seus ingresos, os cales Interrías abonou a Transportes a Unión en efectivo, pero cuxa contabilización formal non se rexistraba”.En canto a Transportes a Unión, as cantidades presuntamente defraudadas con respecto ao I.V.E. de entre os anos 2008 e 2014, non superan o limiar delituoso dos 120.000 euros, polo que non hai indicios suficientes de delito fiscal respecto de devanditas fraudes neses exercicios e imposto. Con todo, con respecto ao Imposto de Sociedades, a cota defraudada ascendería 1.177.787 euros, aínda que no caso do ano 2014 foi de 65.631 euros, por tanto, non supera o limiar delituoso dos 120.000 euros. Respecto a Interrías, as cotas defraudadas polo Imposto de Sociedades polos anos 2012 e 2013, que son as únicas que superan os 120.000 euros, sería de 328.484 euros.En execución do plan, segundo o instrutor, actuou o xenro do administrador de Monbus, quen presuntamente xestionaba os cartos cobrados en efectivo e as entregas a Transportes a Unión. Ademais, asegura que o administrador do grupo operou co coñecemento e auxilio de empregados investigados na causa. En concreto, do entón director financeiro de Monbus, que era quen exercía “todo o control contable e xestión financeira de todos os ingresos, incluídos os irregulares, levando así unha dobre contabilidade”, e da traballadora que se encargaba do control da facturación respecto de Interrías e das sumas en metálico irregulares a abonar e que se abonaban.Pola súa banda, os dous administradores de Interrías, actuaban, segundo a resolución, a través doutro dos investigados, quen tiña “as máis amplas funcións de administración da empresa”, e actuaba “co coñecemento e o auxilio directo dunha empregada (tamén investigada), quen participaría “na preparación, rexistro contable detallado e na entrega material das sumas irregulares de diñeiro”.“Gozaban así de grandes cantidades de cartos en efectivo, das que dispoñían para pago en metálico a distintos provedores, operacións inmobiliarias, xestión de gastos das empresas ligadas á familia, os seus propios gastos e aforro en metálico”, sinala o instrutor, quen especifica que foron intervidos nos rexistros realizados un total de 1.381.636 euros en hoteis pertencentes e xestionados polo grupo empresarial ao que pertence Viaxes Fisterra (Interrías).O maxistrado destaca que, a pesar dos “importantes ingresos” do administrador do grupo Monbus, “o seu patrimonio mobiliario e inmobiliario ou o dos seus familiares máis directos non se corresponde a tales ingresos e o elevado nivel de vida do que gozaba xunto coa súa familia”. Ademais, resalta que traspasaron a unha sociedade (Maysga) importantes cantidades de diñeiro cobradas en efectivo a Interrías, “adquirindo un importante patrimonio mobiliario e inmobiliario, cun valor estimado en 2.384.809 euros, a pesar de carecer tal mercantil dunha actividade real no tráfico mercantil e de persoal suficiente real para iso”.O xuíz ordenou dar traslado ao Ministerio Fiscal e, no seu caso, ás acusacións particulares, para que soliciten a apertura de xuízo oral, formulando escrito de acusación, o sobresemento da causa ou, excepcionalmente, a práctica de dilixencias complementarias. Contra o auto cabe presentar recurso.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.