Queixas leva ao Parlamento a protección do Pazo dos Serrano de Vilaboa fronte á especulación inmobiliaria

O BNG demanda a protección do conxunto histórico do Pazo dos Serrano, as súas construcións, xardíns e árbores senlleiras, para o seu desfrute pola veciñanza

O Bloque Nacionalista Galego, a través da súa Deputada Mercedes Queixas, ven de rexistrar varias preguntas e presentar unha Proposición non de lei para o seu debate no Pleno do Parlamento de Galicia, reclamando a protección do Pazo dos Serrano en Vilaboa. Nos últimos meses iniciouse a tramitación dun Plan especial de reforma interior dos terrenos do conxunto pacego, promovido pola empresa construtora Aliseda, froito da alianza entre o Banco Santander e o fondo de inversión estadounidense Blackstone.

Estes terrenos atópanse na franxa de protección do Camiño Inglés a Santiago, segundo se recolle na Lei 3/1996 e no Decreto 110/2014 que marcan a súá delimitación. O Camiño Inglés percorre a Avenida de Vilaboa, tal e como figura no seu trazado, e este conxunto é referido como ben catalogado no asentamento tradicional de Vilaboa na Memoria Ambiental, emitido pola Consellería de Medio Ambiente para o PXOM de Culleredo, actualmente en trámite. Na tramitación deste PXOM por parte do Concello de Culleredo xa se tentaba autorizar a construción de edificios de vivendas de entre 5 e 8 alturas nos sectores mencionados, mais a avaliación ambiental da Xunta de Galicia impediuno, paralizando a tramitación do PXOM.

É por todo isto que o BNG demanda da Xunta de Galicia aclarar a súa valoración a respecto do Plan Especial, a súa compatibilidade coa lexislación vixente de protección do patrimonio cultural e do Camiño de Santiago, así como da súa responsabilidade na protección do conxunto do Pazo dos Serrano. O BNG presenta tamén unha Proposta non de lei co fin de instar a Xunta a non autorizar a edificación dentro do recinto do Pazo dos Serrano, declarando nula e arquivando a tramitación do anunciado Plan, esixindo dos propietarios o cumprimento da Lei 5/2016 de patrimonio cultural, para conservar e manter en boas condicións o conxunto pacego evitando a súa progresiva deterioración e perda.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.