A Xunta adquirirá a Torre de Caldaloba, en Cospeito

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades vai adquirir a Torre de Caldaloba, en Cospeito, exercendo os dereitos que lle asigna o artigo 49 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do Patrimonio cultural de Galicia para a correcta protección dos Bens de Interese Cultural (BIC) como o citado.

A Xunta  apostou desde o primeiro momento pola unidade de acción na  rehabilitación e conservación da torre, e a vía para garantir o éxito neste obxectivo é que pertenza a un único propietario. Neste sentido, considera que a administración local, pola súa proximidade ao monumento, é a máis idónea para asumir esta función e desenvolvela da forma máis axeitada e sostible.

En consecuencia, a Consellería decidiu exercer o dereito de tanteo en beneficio do Concello de Cospeito en relación á adquisición do ben comunicada pola Deputación de Lugo; no caso de que acreditase a súa adquisición, a Xunta exercería o dereito de retracto, tamén recollido no artigo 49 da citada lei.

A Xunta comunica á Deputación a súa decisión en resposta ao escrito no que esta lle notificaba o acordo de compra da parcela onde se sitúa un pozo e a metade da torre, tomado no mes de agosto. A norma autonómica sobre patrimonio cultural obriga a que calquera pretensión de transmisión onerosa da propiedade ou de calquera dereito real de desfrute dos Bens de Interese Cultural sexa posta en coñecemento da Xunta, para que poida exercer os dereitos de tanteo ou retracto se o considera necesario.

O Goberno galego explica que todos os predios que conservan restos do antigo castelo e conforman o seu contorno inmediato deben ter un único titular, cara a unha correcta conservación do monumento e para garantir, no futuro, a xestión do mesmo desenvolvendo da forma debida a visita pública, a conservación preventiva e o mantemento continuo do monumento e do seu contorno.

Asemade, entende que a adquisición conxunta dos predios e da construción declarada BIC permitiría que, unha vez depurada xuridicamente, esta construción poida ser incorporada ao Rexistro da Propiedade, o que podería non ser posible de non ter os predios e edificacións un único propietario, xa que as fincas rexistrais son definidas como unidade de solo ou de edificación atribuída de forma exclusiva e excluínte a un propietario ou a varios en proindiviso. 

Solicitude anterior do concello

A decisión da Consellería de Cultura segue a liña das actuacións que viña desenvolvendo desde que en novembro do pasado ano o Concello lle comunicara tamén a súa intención de adquirir o monumento, o que levou á sinatura dun convenio polo que o Goberno galego achegaba 100.000 euros.

Ante os movementos das administracións provincial e local, os responsables autonómicos mantiveron a súa postura sobre a necesidade de dar unidade a este proxecto e traballar xuntos na posta en valor do ben. Ao respecto, manteñen a man tendida á Deputación Provincial para que colabore coa Xunta e o Concello nese obxectivo.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *