CARTAS a 21noticias. A explotación de inmigrantes sae de balde

Hoxe lendo na prensa abraioume a satisfacción da Fiscalía lucense por chegar a un acordo “á baixa”, no chamado caso “Pollo” (tráfico e explotación de inmigrantes). A teor das súas propias declaracións  sentín arrepío: cómo pode ser que os que deberan pórse ao lado do ultraxados se poñan de acordo e apoien aos ultraxadores? Porque esa é a conclusión á […]

Leer más

Carta a 21noticias. Indignación entre funcionarios de carrera por los interinos que ocupen plaza sin pasar proceso selectivo

Hola buenas tardes. Esta mañana nos hemos despertado con la noticia de que los interinos que lleven ocupando una plaza durante 5 años de manera ininterrumpida podrán acceder a ocupar esa plaza sin pasar por un proceso selectivo, simplemente con la valoración de méritos. INDIGNANTE!!!! 

Leer más