Ecoloxistas culpan á Xunta de Galicia de “legalizar” a corta ilegal das carballeiras e de finiquitar o bosque autóctono galego para transformalo en pasteiros artificiais

A boa parte das carballeiras e das masas forestais autóctonas que ainda poden quedar en Galicia, e que segundo a Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio de 1992, relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres, deben ser obxecto de mantemento ou restablecemento, nun estado de conservación favorable (pero nunca de deterioración), están a […]

Leer más