Situación do saneamento e da depuración das Estacións de Depuración de Augas Residuais do litoral (Vídeo)

Ecoloxistas en Acción presenta o seu informe ‘Saneamento e depuración no litoral do Estado español. Análise do ano 2019.’, que analiza 288 EDAR do litoral e do DPMT de todo o Estado español

Leer más

Ecoloxistas en Acción envía apercibimento por erros na concesión mineira de Alberta I

Ecoloxistas en Acción denuncia que está tramitando a concesión mineira de explotación do PERMISO DE INVESTIGACIÓN ALBERTA I – 1ª FRACCIÓN (OU/C/04966.1) con exención do procedimento de evaluación de impacto ambiental cando nesta explotación súbterranea se dan todas e cada unha das circunstancias previstas no Anexo I del Real Decreto Legislativo 1/2008, Grupo 2: Industrias extractivas, b) Minería subterránea que […]

Leer más