O Grupo Municipal Socialista de Chantada  rexistra unha moción para o seu debate plenario sobre a situación que se está a vivir no IES Val do Asma

Todas as alarmas saltaron cando o equipo directivo mantivo unha xuntanza informal con representantes da Xunta de Galicia e foron informados da fusión das ensinanzas da ESO e Bacharelato no IES Lama das Quendas , o cal afectaría a 128 alumnos que se verían forzados a desplazarse a outro centro , con bastantes posibilidades , no vindeiro curso xa .

Leer más