A UDC presta material informático ao alumnado que o precise

A vicerreitoría de Estudantes, Participación e Empregabilidade da Universidade da Coruña vén de abrir unha convocatoria de préstamo de material informático para que o alumnado que careza dos medios precisos poida acceder á docencia virtual e á correspondente avaliación. A duración do préstamo do material informático será, como máximo, ata a finalización dos exames do primeiro cuadrimestre o cinco de […]

Leer más