Concello Oleiros: “Algunhas persoas con diversidade funcional sí poden saír das súas vivendas por motivos terapéuticos”

O Ministerio de Sanidade permite ás persoas con diversidade funcional saír do seu domicilio por “motivos terapéuticos”, nos casos nos que non poden soportar confinamentos indefinidos. Están habilitadas as persoas que teñan alteracións de conduta, coma por exemplo con diagnóstico de espectro autista ou de condutas disruptivas

Leer más