A Federación Alzhéimer Galicia reclama con urxencia a vacinación das persoas cunha demencia dos seus centros

A Federación Alzhéimer Galicia reclama a urxente vacinación das persoas cunha demencia neurodexenerativa da Comunidade Autónoma, que están acudindo á recursos comunitarios coma son os recursos de atención diúrna especializados en demencia

Leer más

Concello A Coruña acorda co Estado que preto de 40 persoas con penas realicen traballos en beneficio da comunidade

As e os inscritos no programa realizarán tarefas de peoas/peóns de mantemento, axudantas/es de estación e como persoal de apoio nas conserxerías dos mercados municipais e centros cívicos

Leer más

Persoas con problemas de saúde mental impulsan unha campaña sobre a importancia da inserción laboral

Baixo o nome “Nós vémolo claro, ti que ves?”, a iniciativa pretende transmitir que unha axeitada incorporación ao mundo laboral é unha forma máis de camiñar cara á plena inclusión das persoas de maneira positiva e saudable

Leer más

COGAMI presta apoio a máis de 500 persoas sobre como proceder ante o COVID-19

Dende COGAMI existe preocupación ante a situación de vulnerabilidade na que poden quedar moitas das persoas con discapacidade e familias tralas medidas de illamento decretadas, o peche de centros ocupacionais, de día, sociais, educativos e a práctica desaparición das súas redes de apoio

Leer más