O Grupo Socialista insta á Xunta a “establecer límites aos programas de humor da CRTVG”

Noa Díaz censura a ridiculización de testemuños informativos de persoas que non  prestaban o seu relato para fins humorísticos e remite á lei de medios públicos que establece como un dos seus principios “o respecto á dignidade”

Leer más