Moción para a creación dun Plan de Accesibilidade no Concello de Viveiro

O Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galiza (Decreto 35/2000 do 28 de xaneiro), ten por obxecto garantir ás persoas con mobilidade reducida ou con calquera outra limitación a accesibilidade e a utilización do contorno urbano, de edificios, medios de transporte e sistemas de comunicación sensorial; e promover, pola […]

Leer más
1 2 3