Ecoloxistas en Acción presenta o cartografiado de zonas húmidas da provincia de Pontevedra

por Redacción Galicia

Ecoloxistas en Acción presenta a segunda fase da súa campaña «Humidais para a Vida». Unha campaña coa que pretenden visibilizar que as zonas húmidas son indispensables para a vida polos innumerables beneficios ou «servizos ecosistémicos» que brindan á humanidade, desde subministración de auga doce, alimentos e biodiversidade, ata o control de crecidas, recarga de augas subterráneas e mitigación do cambio climático.

Nesta segunda fase, a organización ecoloxista presenta unha relación de humidais avaliados na provincia de Pontevedra. Este catálogo de zonas húmidas pontevedresas, aparellado dun informe os humidais que necesitan urxentemente unha figura de protección, será rexistrado na Xunta de Galicia para solicitar á Xunta a súa inclusión no Inventario de Humidais de Galicia, como paso previo a súa posterior declaración de zona protexida.

Para Ecoloxistas en Acción é esencial garantir a conservación da biodiversidade e dos recursos hídricos como os humidais, e proceder a restaurar as funcións ecolóxicas e os servizos ecosistémicos daqueles que foron degradados polas accións antrópicas como plantíos forestais, agricultura intensiva, instalación de parques eólicos ou explotación de minas

«Un estudo tras outro demostra que a superficie e a calidade dos humidais seguen diminuíndo ano tras ano na maioría de rexións do mundo. En consecuencia, os servizos dos ecosistemas que os humidais proporcionan ás persoas atópanse en perigo. A perda e degradación dos humidais tradúcese nun enorme impacto social e económico como, por exemplo, o aumento do risco de inundacións, diminución da calidade da auga, ademáis de impactos sobre a saúde, a identidade cultural e os medios de subsistencia», sinala Roberto Vilela, voceiro de Ecoloxistas en Acción.

Relación de zonas catalogadas na provincia de Pontevedra:

 width=Cerdedo-Cotobade. Sabucedo

No concello de Cerdedo-Cotobade atópanse un interesantísimo complexo de brañas na zona da Chan do Caveiro, nas parroquias de Caroi e Loureiro, onde nacen os regatos que forman o Rio Almofrei, que atravesa Loureiro, Carballedo, Rebordelo, Borela, Xesteira e Vilanova de Tenorio ate desembocar no Lerez. Na parroquia de Corredoira, no Outeiro raposo tamén varias brañas que alimentan ao Rego do Cabaleiros que desemboca no Lérez á altura de Pedre. Nestas áreas de humidais podemos atopar hábitats de interese comunitario.

 width=Serra da Groba. Alto da Groba

Varios son los ríos que nacen e discurren polas  montañas da serra da Groba, formando angostos vales, pozas e rápidos, como as de Mougás o de Loureza. Entre estes destacan o río Groba, o Tamuxe, o Carballas, e o rego Mougás. Estes ríos e regatos nacen de humidais menos coñecidos pero de vital importancia para o ciclo da auga.O cumio conta con hectáreas de distintos Brezais húmidos atlánticos de zonas tépedas de Erica ciliaris e Erica tetralix.

 width=A Lama. Dorsal galega

Na Dorsal galega, que percorre o centro de Galicia,atopamos altiplanos erosionados con poucas altitudes máximas por enriba dos 900  metros, forman unha barreira que recolle un gran volumen de precipitacións atlánticas. Na zona predominan brezais, matogueiras e turbeiras de covertor. Todo o monte está pragado de hábitats prioritarios de gran valor que fan que as serras case na súa totalidade deberían estar protexidas.

 width=Forcarei. Campo das Antas

Nesta zona atopamos as Eiras dos Mouros, unhas lagoas estacionarias que, polos achados arqueolóxicos, poden ser de orixe artificial ca mesma antigüedade ca necrópolis existente. A zona é unha extensión de terreo de unhas 200 hectareas de brezais atlánticos con algunha turbeira e donde atopamos nacementos de distintos regos como o rego dos Ladros. Todas as aldeas próximas a esta ubicación abastécese de mananciais que nacen deste monte.

 width=A Estrada. Barranco das Brañas

No concello da Estrada atopamos un complexo de turbeiras abraiantes, tanto polo seu tamaño como polo seu estado de conservación Próximas a un lugar denominado «o barranco das brañas» atopamos estas xoias do patrimonio natural. A auga que nace nestes humidais desemboca nos ríos Umia e Lérez. Cobra gran importancia a captura de CO2 en forma de materia orgánica, axudando así a loitar contra o cambio climático.  Contan ademais cunha gran diversidade de especies, entre as que se encontran moitas cun elevado valor biolóxico e ambiental, como a Lycopodiella inundata (especie en perigo de extinción), algúns Sphagnum, plantas carnívoras, o algodón de turbeira ou o Narthecium ossifragum entre outros.

 width=Covelo. Serra do Suído

Nos cumios  serra do Suído que pertencen a Covelo atopamos unha cantidade inmensa de brezais atlánticos sin catalogar. Identifícanse teselas con hábitats naturais prioritarios como o 4020 Breixeiras húmidas atlánticas de zonas mornas de Erica ciliaris e Erica tetralix. Nas planicies desta zona atopamos unhas turbeiras enormes de gran valor ecosistémico facendo destes cumios unha zona que debería ter as máximas proteccións dado que,como ocurre na maioría dos humidais de montaña,destes húmedas nacen regos de vital importancia como pode ser o  OITAVEN que abastece de auga a unha cidade como Vigo.

 width=Moraña e Barro. Pastizal de Amil

Entre os concellos de Moraña e Barro atopamos unhas turbeiras dunhas 24,2 hectáreas que forma parte do conca do río Rons, que abastece o encoro de Pontillón do Castro. Este sistema, a pesar de contar cunha gran transformación polo exceso de carga gandeira, desenvólvese inicialmente como unha paraturbeira oligotrófica que, vai evolucionando cara un tremoal oligotrófico RN-THIC 7140, con potencias de turba superiores aos 75 cm. Próximo ao pastizal de Amil atopamos zonas de rede natura 2000, o que fai que a falta de protección neste lugar rompa ca conectividade ecolóxica ca rede natura.

Imaxes. Diego Jiménez

Comparte éste artículo
Escribe tu comentario