O afundimento do carbón reduciu o consumo de combustibles fósiles o 31,2% en Galicia desde 2016

por Redacción Galicia

O consumo de gas fósil aumentou o 47,4% e o de produtos petrolíferos diminuíu só o 14,4%

Segundo os datos máis recentes divulgados polo Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) da Xunta (1), o consumo galego de combustibles fósiles baixou o 31,2% entre 2016 e 2021. A razón principal foi a caída abrupta do uso do carbón na xeración eléctrica por causa da suba do prezo do dióxido de carbono (CO2) no mercado europeo de emisións. O carbón acabará por desaparecer da produción eléctrica galega este mesmo ano, en canto pechar a central de carbón das Pontes (Endesa).

O afundimento do uso de carbón (-93,6%) foi o único avance importante rexistrado nos últimos anos  na redución do noso consumo de combustibles fósiles, a principal causa das emisións galegas de gases de invernadoiro causantes de cambio climático. Como se reclama na Acción polo Clima convocada entre hoxe e o próximo domingo en todo mundo para acabar cos combustibles fósiles, cómpre unha descarbonización rápida, xusta e definitiva. Para contribuírmos ao cumprimento do Acordo de París, o uso de enerxía fósil en Galicia e no resto da UE debería decrecer de forma continuada até acabar en 2040 (2).

Táboa. Consumo de combustibles fósiles en Galicia (en ktep, miles de toneladas equivalentes de petróleo).

AnoCarbónProdutos petrolíferosGas fósilTotal
20162.3952.7641.3106.469
20172.5832.7441.5626.889
20182.4762.7821.3856.643
20195882.8101.8625.260
20203682.2871.5564.211
20211542.3661.9314.451

O consumo de produtos petrolíferos tamén diminuíu entre 2016 e 2021, mais fíxoo tan só no 14,4%, a pesar de que 2021 tamén estivo marcado en parte polas restricións de mobilidade derivadas da COVID-19. O maior descenso relativo rexistrouse na produción de electricidade (-35,3%) e o menor na xeración de calor (-3%) . De se manter o lento ritmo actual de descenso chegaríamos a 2040 cun consumo galego de produtos petrolíferos tan só inferior nun 45% ao presente.

Moito máis preocupante aínda é o incremento de 47,4% no uso enerxético de gas fósil. O maior aumento tivo lugar na produción eléctrica (84,8%), na que o gas fósil, tamén chamado gas natural, substituíu parcialmente o carbón. O gas  é o combustible fósil máis empregado hoxe en Galicia tanto na xeración eléctrica como na de calor.

O noso consumo de combustibles fósiles diminuíu en todos os usos entre 2016 e 2021 agás na obtención de calor, onde aumentou o 14,1%.  A baixada concentrouse na xeración eléctrica (-58,6%), por mor sobre todo do colapso do carbón, que foi de lonxe a principal causa da redución do 31,6% nas emisións totais galegas de gases de invernadoiro en 2021 con respecto a 2016 (3).

O transporte substituíu a produción eléctrica como o maior consumidor de combustibles fósiles en Galicia, acaparando o 34,3% do total en 2021. A xeración de electricidade diminuíu a súa participación no consumo desde o 50% en 2016 ao 30,1% en 2021, superando só un pouco a demanda fósil para xeración de calor, hoxe no 28,2%. O sector primario require actualmente o 7,4% restante do consumo galego de combustibles fósiles (4)

A xuízo do Observatorio Galego para a Acción Climática (OGACLI), para  diminuír rapidamente o consumo de produtos petrolíferos e de gas fósil en Galicia son chaves dúas  accións a desenvolver simultaneamente: 1) a redución do consumo enerxético e 2) un sistema eléctrico 100% renovábel antes de 2030 e o aumento da electrificación do consumo de enerxía.

Comparte éste artículo
Escribe tu comentario