O PP informa aos lucenses que ata o día 22 teñen de prazo para presentar alegacións ao orzamento municipal

por Redacción Lugo
  • O pasado día 30 de decembro publicábase no Boletín Oficial da Provincia a exposición pública do orzamento municipal de Lugo para 2024  cun prazo de 15 días para presentar alegacións
  • A veciñanza ten agora este mecanismo para lograr que a súa voz se escoite e intentar que se aproben partidas que atendan ás necesidades que consideran prioritarias para as súas  asociacións ou para a mellora de servizos públicos
  • A concelleira popular Mar Carballas explica que “os orzamentos de 2024 serían moito mellores se incluísen as emendas presentadas, en tempo e forma, polo Grupo Popular” matizando que dende o PP “seguiremos traballando para que haxa fondos para mellorar a protectora, a redacción dun Plan Municipal de Saúde Mental, a renovación do abastecemento do polígono do CEAO, a posta en marcha do Auditorio de Magoi, un aparcamento en Fontiñas, entre outras”

Exposición pública del presupuesto y posibilidad de reclamaciones. Aprobado inicialmente, el presupuesto se somete a exposición pública durante un plazo de 15 días, tiempo en el cual los interesados pueden examinarlo y presentar reclamaciones ante el pleno (artículos 169.1 y 170 LHL)

De conformidad con el art. 170.1 TRLRHL, tienen la condición de interesados a efectos de efectuar reclamaciones durante el plazo de exposición pública:

“a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.

b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad local.

c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.”

Comparte éste artículo
Escribe tu comentario