O galego: prácticamente desaparecido na música que se escoita na adolescencia

Unha enquisa realizada a máis de 1.000 escolares de Galicia revela a práctica desaparición do idioma galego entre os seus hábitos de consumo musicais. Un 80% confesa que nunca -ou case nunca- escoita música en galego. Máis do 50% nunca asistiu a un concerto de música en lingua galega na súa vida e un 40% do alumnado enquisado non coñece […]

Leer más