Mercedes Queixas presenta iniciativas no Parlamento para que a Xunta aumente o cadro de persoal do centro de saúde de Novo Mesoiro

A deputada do BNG Mercedes Queixas rexistrou un feixe de iniciativas –proposición non de lei, pregunta oral e pregunta por escrito- por medio das cales insta a Xunta a que aumente o cadro de persoal do Centro de Saúde de Novo Mesoiro visando dar unha cobertura sanitaria de calidade a todas as persoas da área de influencia deste barrio coruñés

Leer más
1 2 3