O Ceesg insta á Xunta a cumprir os dereitos sociais das persoas en situación de vulnerabilidade e non reclamar a devolución da RISGA

O Ceesg advirte de que a solicitude do ente autonómico de devolución de varios meses da Renda de Inclusión Social de Galicia ás receptoras da mesma, por entendela como “incompatible” coa percepción do Ingreso Mínimo Vital, “incumpre os dereitos da poboación que se atopa nunha maior situación de vulnerabilidade nun momento de clara desvantaxe económica, educativa e social por mor […]

Leer más