Vilalba suprime o cobro de taxas a particulares e empresarios por valor total de 120.000 euros

Reducirase o pago de licenzas de obra maior e menor, suprimirase o cobro de licenzas de apertura, bonificarase o 95% da plusvalía na transmisión por mortis causa da vivenda habitual e suprimiranse as taxas de ocupación de vía pública e terrazas

Leer más