A produción hidroeléctrica en Galicia recupérase no primeiro semestre de 2023 pero apenas baixa a das centrais de gas fósil

por Redacción Galicia

A xeración renovábel recuperouse con respecto a 2022 mais non avanza. A potencia eléctrica renovábel instalada non creceu nada, agás o autoconsumo

Segundo os datos divulgados por Rede Eléctrica de España (REE), a xeración eléctrica renovábel en Galicia aumentou o 43% no primeiro semestre de 2023 con respecto a 2022, debido sobre todo á recuperación da produción hidroeléctrica. Sen embargo, tan só creceu o 3% con respecto á produción media durante os seis primeiros meses do ano rexistrada no período 2018-2022. 

Malia o cativo aumento da produción eléctrica renovábel, o seu peso no total da electricidade producida na nosa terra subiu en relación á media dos cinco anos anteriores para situarse no 75,5% no primeiro semestre de 2023.  Unha cifra  lonxe do obxectivo do 100% para 2030, o máis aliñado co Acordo de París contra o cambio climático, mais tamén inferior aos obxectivos para o mesmo ano da Xunta (84,8%) e do Goberno estatal (81% de media en España no borrador de actualización do Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima).

Fontes

1º semestre 2022

1º semestre 2018-2022

1º semestre 2023

MWh

% total

MWh

% total

MWh

% total

Hidráulica

1.965.448

19,1

4.316.853

33,0

4.367.201

35,4

Eólica

4.199.262

40,8

4.489.613

34,3

4.773.910

38,6

Solar fotovoltaica

11.613

0,1

10.679

0,1

11.968

0,1

Biomasa e biogás

292.125

2,8

199.656

1,5

173.655

1,4

Xeración renovábel

6.468.447

62,8

9.016.801

68,9

9.326.735

75,5

Turbinación bombeo

34.953

0,3

26.317

0,2

88.129

0,7

Ciclos combinados (gas fósil)

1.965.843

19,1

1.123.371

8,6

1.891.014

15,3

Carbón

652.831

6,3

1.619.928

12,4

281.394

2,3

Coxeración (gas fósil, gasóleo, fuel)

1.004.051

9,7

1.130.713

8,6

626.868

5,1

Residuos

175.639

1,7

164.005

1,3

139.495

1,1

Xeración non renovábel

3.833.317

37,2

4.064.333

31,1

3.026.900

24,5

Total

10.301.764

100

13.081.135

100

12.353.635

100,0

De acordo cos datos de REE, a potencia renovábel instalada en Galicia medrou tan só 2,4 MW (+0,03%) durante os seis primeiros meses de 2023. Nesta cifra non se inclúe o autoconsumo solar fotovoltaico, que está a experimentar un bum, mais que aínda así só terá achegado unhas decenas de MW máis á capacidade galega de produción eléctrica no que levamos de 2023.  

A participación das fontes renovábeis na xeración eléctrica no primeiro semestre de 2023 aumentou en 6,6 puntos con respecto ao mesmo período de 2018-2022 por causa principalmente do descenso da produción das centrais térmicas de carbón de Meirama (pechada en 2020) e As Pontes. Tamén influíu a baixada da achega das centrais de coxeración con gas fósil e produtos petrolíferos, utilizadas por algunhas das maiores industrias galegas para se autoabasteceren de electricidade e calor.

Debido ao lento avance da transición eléctrica que se arrastra desde a década de 2010, as centrais de ciclo combinado a gas fósil de Sabón (Naturgy) e As Pontes (Endesa) están a cubrir grande parte do oco deixado polas centrais de carbón e de coxeración. A produción das centrais de gas aumentou o 68% no primeiro semestre de 2023 con respecto ao mesmo período de 2018-2022 e tan só baixou un 4% en comparación con 2022.

As centrais de gas fósil chegaron a ser a principal fonte de electricidade en Galicia durante o mes de xuño, debido a unha acusada baixada da xeración eólica, atinxindo o 35,6 % da produción total. Até o mes pasado só lideraran a produción eléctrica mensual no noso país en xuño e agosto de 2019 (cando menos desde xaneiro de 2013). Estas centrais son abastecidas a través de regasificadora de Reganosa, da que a Xunta é copropietaria.

2023 podería ser o ano do fin da central de carbón das Pontes se se confirmar o seu peche no vindeiro setembro, que o Ministerio para a Transición Ecolóxica foi atrasando de forma inxustificada desde que Endesa o solicitou xa en decembro de 2019. No primeiro semestre de 2023 esta central só achegou o 2,3% da electricidade xerada en Galicia e a súa produción baixou o 83% con respecto  á media para o mesmo período en 2018-2022. Con todo, será suficiente para colocala entre as maiores industrias emisoras de gases de invernadoiro en Galicia durante 2023.

Os datos sobre a produción eléctrica en Galicia no que levamos de ano confirman a tendencia dos últimos anos a un certo estancamento das renovábeis e a un alarmante protagonismo do gas fósil, o   que unido á falta de avances na electrificación do consumo de enerxía e no almacenamento de electricidade, lastra a loita contra a crise climática global desde Galicia.

A xuízo do Observatorio Galego da Acción Climática (OGACLI), é preciso duplicar como mínimo a potencia eléctrica renovábel e a electrificación da demanda enerxética no que resta de década, así como pechar a central de carbón das Pontes en 2023 e as centrais de ciclo combinado a gas fósil antes de 2030.

Foto portada: Imagen de bearfotos en Freepik

Comparte éste artículo
Escribe tu comentario