Aberto o prazo para solicitar a participación na convocatoria de bolsas de estudos municipais da Laracha

por Redacción A Coruña

O Concello destina a estas axudas 75.000 euros. Poden beneficiarse todos os estudantes, desde educación infantil ata universitarios

O Boletín Oficial da Provincial (BOP) publica hoxe as bases da convocatoria do Concello da Laracha relativa ás axudas ás familias para a escolarización dos seus fillos, cuxo obxectivo é colaborar cos gastos derivados do inicio do curso escolar 2023-2024 (adquisición do material escolar específico e didáctico complementario, vestiario, equipamento informático ou calquera outro desembolso directamente relacionado coa actividade educativa).

Para facilitar os trámites ás persoas interesadas, o Concello ampliou o prazo de solicitude con respecto ás convocatorias similares de exercicios anteriores, que nesta ocasión será de dous meses e permanecerá aberto ata o vindeiro día 2 de outubro. O modelo de solicitude, que debe presentarse debidamente cuberto e acompañado da documentación requirida, pode recollerse no propio Concello ou descargarse da web municipal (www.alaracha.gal, apartado de ‘avisos’). Unha vez rematado o prazo, a Comisión de Valoración analizará todas as solicitudes presentadas atendendo a criterios educativos e económicos, beneficiando principalmente ás familias con menores recursos económicos.

Poden solicitar beneficiarse da convocatoria todos os estudantes empadroados no municipio, desde alumnos de educación infantil ata universitarios. A dotación económica alcanza os 75.000 euros, sendo as contías individuais de 165 euros para os beneficiarios das bolsas de estudos que sexan estudantes de educación infantil, 150 euros para os de educación primaria, secundaria obrigatoria e programas de garantía social, 225 euros para os estudantes de bacharelato e ciclos formativos de grao medio e superior, 350 euros para aqueles alumnos que presenten necesidades educativas especiais e 400 euros para os que cursen estudos universitarios (grao medio, superior e máster). Cabe lembrar que estas axudas municipais son compatibles con calquera convocatoria de bolsas de estudos realizada por outra administración ou institución.

Con esta convocatoria o Concello renova cada ano o seu compromiso cos estudantes consciente das dificultades económicas que supón para moitas familias o inicio do curso escolar, e co propósito esencial de facilitar o proceso de formación dos veciños como o elemento fundamental para o seu desenvolvemento persoal.

Comparte éste artículo
Escribe tu comentario