O PP de Monforte teme o peche de negocios no casco histórico trala aprobación da modificación da ordenanza de tráfico

por Redacción Lugo

Os concelleiros do Grupo Municipal Popular ofreceron esta mañá unha rolda de prensa sobre a modificación da ordenanza de tráfico no relativo aos accesos a zonas peonís, que se aprobará no pleno do luns

Se non hai novidades, no pleno do luns o equipo de goberno de José Tomé aprobará definitivamente a modificación da ordenanza de tráfico no relativo as entradas de vehículos nas zonas peonís, “pese ás numerosas queixas que está producir entre a veciñanza de Monforte, especialmente entre os autónomos e comerciantes”.

A voceira popular, Katy Varela, acompañada dos concelleiros do Grupo Municipal Popular ofreceron esta mañá unha rolda de prensa trala celebración da comisión previa ao pleno. 

“Lamentablemente, o equipo de Tomé desestimou as nosas alegacións para tentar flexibilizar esta modificación e dar facilidades ao traballo de autónomos e comerciantes”, explicou Katy Varela.

Baixo o seu punto de vista, “José Tomé está a equivocarse” ao negarse a flexibilizar estas modificacións da ordenanza 

Entre as alegacións que se presentaron dende o PP de Monforte estaban:

  • A eliminación das franxas horarias para a entrada de residentes, comerciantes da zona e autónomos. Non poden estar limitada a súa actividade a cinco horas o día.
  • Autorizar á entrada aos residentes da zona que, sen ter unha praza de garaxe, puideran acceder co seu vehículo para labores de carga ou descarga.
  • Implantar unha aplicación móbil de control de entrada e saída, para evitar posibles fraudes ou excesos.

COIDAR O CASCO HISTÓRICO

Dende o PP de Monforte ven necesario coidar todos os barrios da cidade, pero “especialmente o casco histórico”. Katy Varela explica que entre estas limitacións que vai a aprobar José Tomé e a implantación das cámaras de vixilancia “moito nos tememos que se danará gravemente aos negocios ao poñerlles tantas dificultades para realizar a súa actividade profesional”.

“Sempre estaremos ao carón dos veciños de Monforte defendendo as súas reclamacións, sempre que sexan lexítimas, e consideramos que neste caso o son”, sentenciou Katy Varela.

Neste senso, o Grupo Municipal Popular defenderá no pleno do luns unha moción para que o Concello de Monforte poña en marcha un plan de actuación para o embelecemento urbanístico da cidade. “Vemos como cada vez hai máis casas abandonadas que, ademais de afear a cidade, supoñen un risco para a seguridade”, sinalou. 

“Para gobernar calquera cidade é imprescindible ter un modelo de cidade claro e Tomé non o ten. Con medidas como a que vai a aprobar o luns deixa claro que a súa única preocupación e recadar cartos dos petos dos monfortinos, danando a actividade económica da cidade e provocando a moitos autónomos a ter que pechar os seus negocios”, asegurou.

RETROACTIVIDADE DAS SANCIÓNS

Katy Varela tamén realizou un apunte sobre a retroactividade das sancións, facendo referencia a un informe do secretario do Concello de Monforte.

No seu informe, o secretario afirmou o seguinte:

A aplicación da retroactividade da disposición máis favorable non se produce só cando se modifique a norma legal que tipifica a infracción senón tamén naqueles supostos, como o que nos ocupa, en que se modifique a disposición de desenvolvemento, en concreto a Ordenanza municipal de tráfico, na que se especifican os comportamentos infractores e as sancións con que se sanciona, no exercicio das competencias que son inherentes ao Concello de Monforte, de conformidade co disposto no art. 25 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.

A redacción imperativa do art. 26 da Lei 40/2015 (LRJSP), cando sinala que “as disposicións sancionadoras producirán efectos retroactivos na medida en que favorezan ao presunto infractor”, non deixa dúbida de que é directamente aplicable.

6º.- En canto aos expedientes que resulten afectados, por aplicación do disposto no art. 26 da LRJSP, de referencia continuada, afectaría aos expedientes en tramitación e a aqueles nos que se impuxo unha sanción que estea pendente de cumprir na data de entrada en vigor da modificación, cuxa aprobación se propón ao Pleno.

“Queda claro que dende o PP de Monforte tiñamos razón cando insistimos na retroactividade das sancións, polo que instamos a José Tomé o propio Concello de Monforte comece de motu propio a estudar todas as sancións impostas e que poden acollerse a este extremo”, finalizou.

Comparte éste artículo
Escribe tu comentario