Ecoloxistas en Acción solicitan unha moratoria do 5G a máis de 80 concellos galegos

Lembran as chamadas de institución e expertos que apelan a unha avaliación en ámbitos como os da saúde, ambiental, climático e enerxético.  Se no estado español, o seu Valedor do Pobo xa cuestionou que o Plan do 5G e os seus proxectos pilotos non atendera ao principio de precaución nin a avaliación ambiental, en países como Francia, diferentes institucións consultivas […]

Leer más

Denuncian a tentativa da Xunta de autorizar explotacións porcinas ilegais

Anticipándose á aprobación en febreiro de 2020 do novo Real Decreto que establece as normas básicas de ordenación de explotación porcinas intensivas, a Xunta admitiu a trámite una avalancha de solicitudes de legalización, ampliación e modificación de explotacións deste tipo, tentando así evitar que se lles apliquen as novas normas en ámbitos como o do benestar animal ou a prevención […]

Leer más

Nace EcoCanle, un novo magacín para informar da actualidade ecoloxista en Galiza (Vídeo)

Trátase dunha ferramenta comunicativa dinámica ao servizo dos movementos ecoloxistas galegos, aberta e plural, na que terán cabida diferentes temáticas no ámbito do ecoloxismo. Nestes tempos de emerxencia climática e agresións á nosa Terra faise necesario visibilizar estas problemáticas dando a voz a persoas do ámbito do ecoloxismo e das plataformas que loitan contra a depredación de Galiza

Leer más

Ecoloxistas esixen a suspensión inmediata da caza en Galicia

As ecoloxistas sinalan que a Directiva 2009/147/CE do Parlamento europeo e do Consello, de 30 de novembro de 2009, relativa á conservación das aves silvestres considera que determinadas especies (as enumeradas no seu Anexo II) debido ao seu nivel de poboación, a súa distribución xeográfica e a súa tasa de reproducción no conxunto da Comunidade europea poden ser obxecto de […]

Leer más

“A Xunta de Galicia viola a lei impedindo sistemáticamente a participación pública na xestión de caza”

Varias organizacións ecoloxistas (Ecoloxistas en Acción, Petón do Lobo e Cova Crea) denuncian que A Xunta de Galicia autoriza os campionatos e batidas omitindo a participación pública na toma de decisións con respecto aos recursos cinexéticos, que segundo a Lei de caza de Galicia, corresponden a todas as administradas e non exclusivamente ao lobby da caza

Leer más

Ecoloxistas denuncian posible corrupción tras a fragmentación eólica fraudulenta dos parques eólicos Alto da Croa, Alto da Croa II e monte Tourado

O parque eólico Alto da Croa, Alto da Croa II e o parque eólico Tourado do grupo Greenalia Wind Power nos municipios de Vimianzo e Dumbría: un único parque eólico que comparten infraestruturas comúns (centro de seccionamento, liñas de evacuación, camiños e gábeas de cableado

Leer más

Ecoloxistas en Acción solicitan a suspensión da “Media Veda” na Limia para garantizar a conservación da rula europea

A Comisión Europea ven de enviar en tempos recentes un requerimento ao Goberno de España, para que protexa á rula europea (Streptopelia turtur) paso previo a unha posible sanción se non se toman as medidas oportunas para a conservación da especie segundo dicta a Directiva sobre Aves. A especie ven de sufrir un decrecimento das súas poboacións en Europa de […]

Leer más
1 2