Este domingo, nas provincias da Coruña e Pontevedra, levántase a veda da centola e do boi

Nas áreas que van de cabo Corrubedo ata A Guarda (na provincia de Pontevedra) e de cabo Corrubedo ata cabo Estaca de Bares (na provincia da Coruña), o inicio da actividade das distintas artes réxese polo establecido no decreto que regula en Galicia as artes, aparellos, útiles equipamentos e técnicas permitidos para a extracción profesional dos recursos mariños vivos. A […]

Leer más