Oleiros segue a defender ante o Ministerio as veciñas e veciños afectados pola pegada sonora

O Concello de Oleiros mantivo unha reunión con representantes da Dirección Xeral de Aviación Civil do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, na que tamén participaron os concellos de Culleredo e Cambre. Na xuntanza tratáronse diversas cuestións relativas ao Plan Director do Aeroporto da Coruña, servidumes  aeronáuticas, servidumes acústicas e as alegacións presentadas

Leer más

Cultura y Deporte convoca las ayudas para la promoción de la lectura

El Ministerio de Cultura y Deporte ha convocado las ayudas para la promoción de la lectura y las letras españolas para el año 2021 por un importe máximo global de 1.000.000 euros. El periodo de presentación de las solicitudes empiezó el 16 de marzo y finalizará el jueves 8 de abril de 2021

Leer más