Resolución reitoral da UDC pola que dítanse instrucións para o peche ao publico das instalacións 

No marco das previsións contidas no Plan de continxencia da Universidade da Coruña por mor do COVID-19 (SARS-CoV-2) e co obxectivo prioritario de protexer a saúde do conxunto da comunidade universitaria e garantir que a formación académica do estudantado poda completarse no presente curso, dítanse as seguintes instrucións:

Leer más
1 2 3 4