Preocupación en COGAMI pola incidencia que poida deixar o COVID-19 nos máis de 1.500 empregados dos centros especiais de emprego de iniciativa social

O COVID19 impactou directamente nas iniciativas de economía social e cómpre un firme compromiso por parte das Administracións mediante a adopción de medidas para paliar as consecuencias e favorecer a recuperación dos centros especiais de emprego

Leer más

COGAMI presta apoio a máis de 500 persoas sobre como proceder ante o COVID-19

Dende COGAMI existe preocupación ante a situación de vulnerabilidade na que poden quedar moitas das persoas con discapacidade e familias tralas medidas de illamento decretadas, o peche de centros ocupacionais, de día, sociais, educativos e a práctica desaparición das súas redes de apoio

Leer más

COGAMI reclama “o acceso á saúde e non discriminación” na campaña ‘12 Chaves da Inclusión’

COGAMI fai un chamamento para que as persoas con discapacidade accedan aos tratamentos de maneira segura e continua, e que os criterios de asignación de recursos e os sistemas de triaxe en situacións de emerxencia que se apliquen pola crise do COVID-19 non exclúan ás persoas por teren unha discapacidade

Leer más